Our business principles

6. Fokus på tre kärnverksamheter


  • skapar såväl intern som extern tydlighet
  • ger riskspridning och rimlig riskexponering
  • det finns mycket stora internationella expansionsmöjligheter för NIBEs alla tre affärsområden.
  • koncentrationen medför ett ständigt fördjupat kunnande, vilket i sin tur ger ett analysförsprång, inte minst vid förvärv

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · info@nibe.com · +46 (0)433 27 30 00