Our business principles

6. Fokus på tre kärnverksamheter


  • skapar såväl intern som extern tydlighet
  • ger riskspridning och rimlig riskexponering
  • det finns mycket stora internationella expansionsmöjligheter för NIBEs alla tre affärsområden.
  • koncentrationen medför ett ständigt fördjupat kunnande, vilket i sin tur ger ett analysförsprång, inte minst vid förvärv

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00