Delårsrapport 2, Q2 Jan–Juni 2016

Positivt första halvår för alla tre affärsområden i NIBE

Today’s interim report from NIBE shows an increase in both sales and profit.


  • Omsättningen ökade med 3,7 % till 6.343 Mkr (6.115 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 11,8 % till 703 Mkr (629 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 12,8 % till 645 Mkr (572 Mkr)
  • Vinsten per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,09 kr (1,00 kr)
  • Förvärv av nordamerikanska Heatron Inc., resterande 40% av brittiska Stovax Heating Group Ltd., 50% av aktierna i Air-Site AB, verksamheten i italienska ATE Electronics samt nordamerikanska Climate Control Group Inc. (juli).

 

”Vi har haft ett positivt första halvår 2016 med både förbättrade marknadsandelar och rörelsemarginaler för samtliga tre affärsområden. Efterfrågesituationen i Europa varierar från land till land och bransch till bransch medan den i Nordamerika och Asien har en fortsatt mer gynnsam utveckling. Den organiska tillväxten blev, i motsats till motsvarande period i fjol, något lägre på grund av den svenska kronans förstärkning”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Förvärvet av amerikanska Climate Control Group med en omsättning på cirka 2,3 miljarder kronor, är den största händelsen under 2016 och det omsättningsmässigt största förvärvet någonsin för NIBE. Affärsområdet NIBE Climate Solutions blir nu på allvar representerat med hållbara energilösningar avsedda även för kommersiella fastigheter i Nordamerika, vilket innebär intressanta framtidsmöjligheter.”

 

”Affärsområdet NIBE Element har nu på rullande 12-månadersbasis en rörelsemarginalnivå överstigande 10% tack vare ett långsiktigt och målmedvetet förbättringsarbete samt ett heltäckande produktutbud och bra marknadsnärvaro på alla industrialiserade kontinenter.”

 

”NIBE Stoves utvecklas också positivt tack vare att kunderna erbjuds prisvärda produkter med högsta kvalitet och tidlös design samt med allra bästa miljö- och effektivitetsprestanda.”

 

”Det omedelbara finansiella utrymmet för ytterligare större framtida förvärv är begränsat genom förvärvet av Climate Control Group, varför den företrädesemission som vi informerade om i maj, planeras att genomföras under hösten.”

 

”Vår företagsfilosofi och starka produktprogram med fokus på hållbarhet och energieffektivitet ligger helt rätt i tiden. Vi har en stabil lönsamhet och en god beredskap för offensiva förvärv. Effekterna av konjunkturutvecklingen, valutaoron, de låga energipriserna samt den tilltagande politiska turbulensen på flera håll i världen är svåra att förutse men vi är ändå försiktigt positiva till året som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 97) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com


Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00