Ursprunget hittar vi i Hannabad (1979)

Ursrpunget till det vi nu känner som NIBE AB hittar vi i Hannabad by. Där fanns i slutet av 1930-talet en handelsman som hette David Bäckman och hans fru Ebba. David hade vid denna tidpunkt försäljning av allehanda slag som cyklar, radioapparater och hade fyra anställda.

1949 går bolaget i konkurs och David börjar intressera sig för radiatorer (varmvattenelement). Byggandet hade tagit fart efter andra världskrigets slut och det var brist på byggnadsvaror. Under år 1950 började han pressa radiatorhalvor i en hyrd lokal.

Affärerna gick så bra att han 1951 byggde den lilla vita fabriksbyggnad som visas på bilden. Firman som han startade hette EBE-Verken efter hans fru Ebba som stod för firman. Firman hade 1952 tre anställda, Ville Jalmgård, Edvin Axelsson och Stig Sjöqvist. De var den här företaget som Nils Bernerup förvärvade och bytte namn till NIBE Verken.