Innovation och Eco-design

Innovation och ekodesign är nyckelord i vår produktutvecklingsprocess. Vi tar hänsyn till den miljöpåverkan som våra produkter har genom att genom hela livscykeln arbeta kontinuerligt med att förbättra prestandan. Syftet med vår kontinuerliga förbättringsprocess är, förutom att förbättra kvaliteten och användarvänligheten, öka återvinning, minimera på vatten- och energiförbrukning och att använda mindre råmaterial och resurser.         

Vi följer all tillämplig lagstiftning, som till exempel Reach och RoHS-direktiven. Vi tillämpar också direktivet om ekodesign i vår produktutvecklingsprocess. Vi vill vara föregångare i nya krav som kommer för att bidra till ett mer hållbart samhälle och göra våra produkter mer konkurrenskraftiga.