På väg

Både inkommande och utgående transporter är en viktig länk i vår värdekedja. Vi söker ständigt efter nya möjligheter att spara energi och miljö genom att transportera på ett smart sätt. Det omfattar valet av fordon eller transportsätt, vägen för förpackningar och lastning, ruttplanering och så vidare.

Vi är också noga med att använda logistiktjänsteleverantörer som kan visa en god hälsa och säkerhet och en ansvarsfull attityd gentemot miljön.

Som en internationell organisation kan resor vara en viktig del i vårt arbetssätt att skapa relationer till avlägsna kunder, leverantörer och kollegor. Vi inser att det för med sig utmaningar ur ett miljöperspektiv, för att inte tala kostnaderna. Vår policy är att resa bara när det är absolut nödvändigt. I stället har vi ökat användningen av andra verktyg såsom video, telefon, chatt och e-post.