Ansvarsfulla inköp

Hållbar utveckling behöver samarbete. Vi vill ha långsiktiga affärsrelationer där vi kan bygga upp ett ömsesidigt förtroende och där vi kan samarbeta för att åstadkomma förbättringar. Vår leveranskedja är en viktig del av vår värdekedja.    

Vi inser att våra leverantörer påverkar NIBEs totala prestanda och också ha en inverkan på vårt rykte och varumärke. Det är anledningen till att vi bedömer våra leverantörer mot våra värderingar och våra affärsprinciper, baserat på internationellt accepterade standarder (dvs Global Compact), och förväntar efterlevnad. Presterande leverantörer riskerar att bytas ut om det inte finns någon vilja att förbättra, men vi kommer å andra sidan arbetet med att hitta ett långsiktigt nära samarbete med utvalda leverantörer.