Closing the loop

Till slut behöver alla produkter bytas ut och återvinnas på ett ansvarsfullt sätt. Vi använder mycket metaller i våra produkter. Metaller kan återvinnas oändligt många gånger och fortfarande vara lika användbart. De utvinns ur jordskorpan och en del finns det inte så mycket av. Det är därför återvinning av metaller har blivit mer och mer viktigt för att skydda jorden.

Vi strävar efter att få bättre kunskap i hur man kan förbättra återvinningen på våra produkter. Som ett exempel, nedmonteringstester utförda på en av våra värmepumpar visar att mer än 99% av materialet i denna produkt kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas för energiändamål. Den ultimata långsiktiga målet är att göra den siffran 100% för alla våra produkter.