Produktion möter önskemål

Våra kunder förväntar sig att våra produkter ska ge valuta för pengarna, vara tillförlitliga, säkra och effektiva. De förväntar sig också våra produkter tillverkas på ett ansvarsfullt sätt. Vi är stolta över att kunna uppfylla alla dessa förväntningar genom att vara försiktiga i varje steg; konstruktion, inköp, tillverkning, transport och installation.   

Vi arbetar systematiskt för att hålla vår tillverkning på en hög nivå av prestanda inom säkerhet, kvalitet och miljö, med väletablerade program för ständiga förbättringar. Förutom riskbedömningar, resultatuppföljning och incidentrapportering genomför vi också regelbundet utbildningar för att öka säkerhet och driftseffektivitet.