NIBE skapar hållbara energilösningar

NIBE bidrar till att minska energiförbrukningen för kunderna och för samhället i stort genom att utveckla energilösningar i världsklass.

NIBE skapar nytta
i hemmet

Mycket av det vi upplever som komfort kommer från produkter som använder energi.

 

NIBEs produkter för hemmet skapar komfort, välbefinnande och sinnesfrid genom att bidra till rätt inomhusklimat.

En trivselhöjare

En braskamin från NIBE höjer mysfaktorn i huset flera gånger om samtidigt som den sprider skön värme under kyliga dagar.

Relaxing fire nibe stoves

En bekväm vardag

NIBE erbjuder hushållen trygghet med sina pålitliga, energieffektiva varmvattenberedare. Tvättmaskiner och torktumlare, som underlättar livet för många av oss, måste också vara energieffektiva. De innehåller flera komponenter tillverkade av NIBE.

NIBE har kunskapen, erfarenheten och de tekniska lösningarna för att hitta det bästa konceptet till varje typ av fastighet. 

NIBE skapar nytta
i större fastigheter

Ju större byggnad, desto större blir investeringen i utrustning för inomhuskomfort och desto viktigare blir det att välja rätt, oavsett om det är ett flerfamiljshus, en industri, ett lantbruk, ett hotell, en kyrka eller ett slott. 

Renovering

I slott och herrgårdar är det en särskild utmaning när det gäller att få ner kostnaderna för uppvärmning. I samband med renovering är det en god affär att investera i ett modernt värmesystem.

Större byggnader

Värme, luftkonditionering och ventilation utgör några av de största utgiftsposterna och är även några av de största miljöaspekterna för större byggnader som hotell. Med NIBEs webbaserade lösningar kan hela anläggningen för inomhuskomfort automatiseras och fjärrstyras.


NIBE utvecklar och tillverkar komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning för många specifika produkter.

NIBE skapar värde
i industrin


NIBE är partner till många andra företag inom ett brett spektrum av branscher som utvecklar och tillverkar komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning.

 


Utrustning som räddar liv

NIBE bidrar med produkter baserade på folieelement för olika applikationer till för exempelvis operationsbord, sterilisering, DNA-analyser och respiratorer.

Bilkundernas komfortbehov

The requirements for comfort in various types of vehicles are constantly becoming stricter. This has generated a great need for new applications based on element technology.


NIBE plays an active part in the development of products for efficient energy utilisation, for example delivering elements for battery heaters and interior heaters using sources such as braking energy.


NIBE deltar med sina produkter på ett naturligt sätt i den internationella ambitionen att uppnå ett tillstånd av hållbarhet i världen

NIBE solpaneler

NIBE skapar nytta
för ett bättre klimat

Vi ser det som vårt ansvar att fokusera på att skapa en produktportfölj som stöder övergången till ett fossilfritt samhälle med minskad energiförbrukning.


Vi minskar också vår egen påverkan på klimatet och miljön i alla stadier, från produktion till leverantörer.

Solceller

Med solceller på taket kan en fastighetsägare producera både el för eget bruk och leverera överskottet till nätet. Detta är bra för klimatet och ger en betydande vinst, oavsett vilken form av uppvärmning som används i fastigheten.

Stora investeringar i tågbaserade transporter

Användningen av privatbilar och tunga fordon på vägar utgör en stor utmaning när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Flera länder genomför därför för närvarande stora projekt för att förbättra infrastrukturen, särskilt järnvägsbaserade transporter.

 

NIBE bidrar med att leverera utrustning både för fordon och för uppvärmningsskenor och punkter, som styrs och regleras automatiskt.