Delårsrapport Kv 3, januari–september 2022

Offentliggörande av rapport