Delårsrapport Kv 2, januari – juni 2022

Offentliggörande av rapport