Delårsrapport Kv 2, januari – juni 2021

Offentliggörande av rapport