Delårsrapport 1, januari – mars 2024

Offentliggörande av rapport