Delårsrapport Kv 2, januari – juni 2023

Offentliggörande av rapport