Ledningsfilosofi

NIBE bygger på djupt rotade affärsprinciper och värderingar som återspeglar hög moral och affärsetik.

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper är djupt förankrade i åtta grundidéer som utgör fundamentet för hela vår verksamhet och skapar förutsättningarna för vår fortsatta framgång.

Våra värderingar

Våra värderingar utgör en viktig del av vår ledningsfilosofi och företagskultur och framhåller att vi vill agera som ett ansvarstagande företag gentemot människor i vår närhet, våra externa intressenter och miljön. Värderingarna är djupt rotade i vår långsiktiga tradition att bedriva ansvarsfullt företagande. 

Våra Affärsprinciper

Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt för aktieägarna samt förutsättningar för fortsatt långsiktigt god utveckling.

 

Våra Värderingar

Våra värderingar ger dig vägledning i hur NIBE ser på frågor som rör hållbar utveckling. Vi har delat in dem i åtta områden som vi kallar vår uppförandekod.

 

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00