Förslag till ärenden

Bolagsstämma 2019

NIBE Industrier AB:s årsstämma 2019 kommer att äga rum onsdagen den 14 maj kl 17.00 i bolagets lokaler, i Markaryd.

 


Förslag till ärenden och frågor på årsstämman

NIBE Industrier AB:s årsstämma 2019 kommer att äga rum tisdagen den 14 maj 2019 kl 17.00 i bolagets lokaler, Järnvägsgatan 34, i Markaryd.

 

Aktieägare som vill ha ett ärende upptaget i kallelsen till årsstämman ombeds inkomma med sådant förslag senast den 26 mars 2019. Begäran ska ställas till styrelsen men skickas till:

 

NIBE Industrier AB (publ)

Att: Christel Fritiofsson

Box 14

285 21 Markaryd

[email protected]

 

Förslag ska för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast onsdagen den 26 mars 2019.

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00