Our business principles

4. Kvalitet i allt – kunden i centrum

  • våra kunder ska alltid kunna lita på såväl företaget som våra produkter och anställda
  • vi skall vara en trygg och konstruktiv samarbetspartner
  • vi ska ha certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö vid våra produktionsanläggningar
  • våra miljöanpassade produkter ska bidra till minskade kostnader och minskad miljöpåverkan hos våra kunder
  • en NIBE-kund ska helt enkelt alltid vara nöjd.
  • våra framgångar ska också komma kunden tillgodo genom prisvärda produkter
  • vi ska ha hög tillgänglighet och professionellt bemötande
  • vi ska vara föregångare i kvalitetsfrågor

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00