Our business principles

1. God lönsamhet

 

  • är den viktigaste och grundläggande förutsättningen för långsiktig framgång och kontinuerlig tillväxt
  • är och har alltid varit NIBEs tradition
  • skapar trivsel och trygghet för de anställda och attraherar nya ambitiösa medarbetare
  • förutsätter effektiv användning av energi och material samt helhetssyn på miljö och sociala aspekter.
  • ger handlingsfrihet och oberoende

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00