Our business principles

1. God lönsamhet

 

  • är den viktigaste och grundläggande förutsättningen för långsiktig framgång och kontinuerlig tillväxt
  • är och har alltid varit NIBEs tradition
  • skapar trivsel och trygghet för de anställda och attraherar nya ambitiösa medarbetare
  • förutsätter effektiv användning av energi och material samt helhetssyn på miljö och sociala aspekter.
  • ger handlingsfrihet och oberoende

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00