Our business principles

3. Offensiv produktutveckling


  • är en förutsättning för fortsatt god organisk tillväxt och nya marknadsinbrytningar
  • kundernas krav ska snabbt omvandlas till de bästa lösningarna i varje given marknadssituation
  • fokus ska vara energieffektiva och miljöanpassade produkter som bidrar till minskad klimatpåverkan och hållbar utveckling.
  • ger förutsättningar för god produktionsekonomi

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00