Our business principles

8. Långsiktighet


  • ansvarstagande, uthållighet och kontinuitet vinner i längden
  • nyordning sker först efter noggrann prövning
  • kontinuiteten i ägandet möjliggör maximal fokus på verksamheten och garanterar självständigheten.
  • vår strävan efter långsiktiga relationer såväl internt som med omvärlden skapar en långsiktigt hållbar verksamhet

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00