Our business principles

8. Långsiktighet


  • ansvarstagande, uthållighet och kontinuitet vinner i längden
  • nyordning sker först efter noggrann prövning
  • kontinuiteten i ägandet möjliggör maximal fokus på verksamheten och garanterar självständigheten.
  • vår strävan efter långsiktiga relationer såväl internt som med omvärlden skapar en långsiktigt hållbar verksamhet

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · info@nibe.com · +46 (0)433 27 30 00