Our business principles

5. Marknadsorienterad expansion


  • kontinuerlig expansion är helt nödvändig för företagets utveckling
  • kombinationen av god organisk och väl avvägd, förvärvad tillväxt skapar den bästa vitaliseringen av organisationen
  • nya marknadsinbrytningar ska vara väl förberedda och genomföras konsekvent.

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00