Our business principles

5. Marknadsorienterad expansion


  • kontinuerlig expansion är helt nödvändig för företagets utveckling
  • kombinationen av god organisk och väl avvägd, förvärvad tillväxt skapar den bästa vitaliseringen av organisationen
  • nya marknadsinbrytningar ska vara väl förberedda och genomföras konsekvent.

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00