Our business principles

7. Engagerade medarbetare


  • enkla organisationsformer och operativt ledarskap skapar engagemang
  • gemensamma värderingar och entydig uppförandekod vägleder oss i det dagliga arbetet
  • ledare ska föregå med gott exempel
  • initiativkraft kombinerat med ödmjukhet och sunt förnuft är de ideala förutsättningarna för att trivas på NIBE.
  • alla anställda ska ha möjlighet till att utvecklas
  • höga krav på uppriktighet och raka budskap skapar tydlighet

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00