Our business principles

Ditt ansvar


Att arbeta inom koncernen baseras på ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande, respekt för våra intressenters intressen, samt gällande lagstiftning.

 

Du förväntas leva upp till de riktlinjer som finns i Våra värderingar.

 

Det är också allas ansvar att hjälpa varandra att följa Våra värderingar.

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00