Our business principles

Nolltolerans och ständiga förbättringar

 

Inom några av uppförandekodens nyckelområden har vi nolltolerans mot avvikelser.

 

Det gäller exempelvis efterlevnaden av lagstiftningen, tillämpningen av mänskliga rättigheter och frågor som rör mutor, korruption och konkurrenslagar.

 

Inom andra områden arbetar vi systematiskt och målmedvetet med ständiga förbättringar.

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00