Our business principles

1. Respekt för mänskliga rättigheter


Inom NIBE behandlar vi alla medarbetare rättvist, värdigt och med respekt.

 

  • Vi värdesätter och utvecklar mångfalden bland våra medarbetare.Vi särbehandlar* inte någon vad gäller anställning eller arbetsuppgifter.
  • Vi respekterar medarbetarnas rättighet att organisera sig och att förhandla om kollektivavtal.
  • Vi respekterar även en medarbetares rätt att avstå från att ingå i en fackförening.
  • Vi säkerställer att medarbetare under 18 år inte utför riskfullt arbete.
  • Vi tillåter inte barnarbete, illegalt arbete eller tvångsarbete.
  • Vi trakasserar, hotar eller diskriminerar inte kollegor eller affärspartners.

**Särbehandling kan exempelvis avse kön, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning,nationalitet, politisk åsikt eller socialt eller etniskt ursprung.

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · info@nibe.com · +46 (0)433 27 30 00