Hej, jag jobbar som projektledare


Mitt namn är Lisa Martinsson och jag arbetar som projektledare för nya produktutvecklingsprojekt och strategiska uppdrag. Som projektledare är mitt huvudsakliga mål att leda tvärfunktionella team för att sätta nya NIBE produkter på marknaden.

Our business principles

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · +46 (0)433 27 30 00