Hej, jag jobbar som säljare


Mitt namn är Antti och jag har arbetat inom NIBE-koncernen sedan 2011.


Jag flyttade från Finland till Storbritannien i mars 2016 och fick möjlighet att byta jobb inom NIBE-koncernen och fortsätta sälja på nya geografiska områden.

Our business principles

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00