Hej, jag jobbar som marknadschef


Mitt namn är Anja och jag har arbetat som marknadschef för AIT-deutschland, ett NIBE företag i Tyskland, under 3,5 år.

Our business principles

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · info@nibe.com · +46 (0)433 27 30 00