4/10/2015 11:00 fm

Årsredovisning 2014

NIBEs årsredovisning för 2014 är publicerad.

 

Den fullständiga årsredovisningen distribueras till alla aktieägare som inte meddelat att de ej önskar någon skriftlig information.

 

Benny Torstensson, Informationschef: 0433 - 73 000

 

 

 

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00