4/16/2014 8:00 fm

Årsredovisning 2013

NIBEs årsredovisning för 2013 har nu publicerats.

Den tryckta versionen kommer att distribueras till samtliga aktieägare inom kort och kan även beställas från NIBE via hemsidan.

 

Benny Torstensson, Informationschef: 0433 - 73 000

 

 

 

 

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00