4/16/2013 8:00 fm

Årsredovisning 2012

Offentliggörande av NIBEs årsredovisning

Nu finns NIBEs årsredovisning för 2012 tillgänglig.

 

Den tryckta versionen kommer att distribueras till samtliga aktieägare inom kort och kan även beställas från NIBE via hemsidan.

 

Benny Torstensson, Information Manager, Tel. +46 (0)433 - 73 000, [email protected]

 

 

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00