4/11/2012 7:00 fm

Årsredovisning 2011

NIBEs årsredovisning för 2011 är nu publicerad

 

NIBEs årsredovisning för 2011 är nu publicerad.

 

Den tryckta versionen kommer att distribueras till samtliga aktieägare inom kort och kan även beställas från NIBE via hemsidan.

 

Mer information

Benny Torstensson Informationschef: 0433 - 73 000

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00