4/8/2011 1:43 em

Årsredovisning 2010

NIBEs årsredovisning för 2010 finns nu tillgänglig.

Den tryckta versionen kommer att distribueras
till samtliga aktieägare inom kort och kan även beställas här på hemsidan.

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00