4/8/2008 8:30 fm

Årsredovisning 2007

NIBE's Årsredovisning för 2007 är nu publicerad.

Den tryckta versionen går att beställa via hemsidan.

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00