4/2/2006 8:00 fm

Årsredovisning 2005

NIBE's Årsredovisning för 2005 är nu publicerad.

Den tryckta årsredovisningen går att beställa på hemsidan.

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00