4/5/2004 8:00 fm

Årsredovisning 2003

NIBE's Åsredovisning för 2003 är nu publicerad

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00