11/14/2003 8:00 fm

Delårsrapport 3, Q3 2003

Fortsatta styrkebesked

  • Fortsatt tillväxt – nettoomsättningen ökade till 1.638,4 Mkr (1.353,8 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 125,4 Mkr (85,5 Mkr)
  • Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgicktill 5,65 kr (4,10 kr)
  • Förvärv av danska Metro Therm A/S

Delårsrapport 3, Q3 2003

 

Läs pdf »

Tillbaka till rapporter »

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00