8/15/2003 8:00 fm

Delårsrapport 2, Q2 2003

Fortsatta styrkebesked

  • Fortsatt tillväxt – nettoomsättningen ökade till 1.064,3 Mkr (878,2 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 65,2 Mkr (44,3 Mkr)
  • Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgicktill 5,11 kr (3,83 kr)
  • Avtal om förvärv av danska Metro Therm A/S

Delårsrapport 2, Q2 2003

 

Läs pdf »

Tillbaka till rapporter »

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00