5/15/2003 8:00 fm

Delårsrapport 1, Q1 2003

Fortsatta styrkebesked

  • Fortsatt tillväxt – nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)
  • Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgicktill 19,13 kr (14,59 kr)
  • Förvärv i Spanien och Holland

Delårsrapport 1, Q1 2003

 

Läs pdf »

Tillbaka till rapporter »

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00