8/15/2001 8:00 fm

Delårsrapport 2, Q2 2001

 

  • Fortsatt tillväxt – nettoomsättningen ökade till 745,2 Mkr (582,3 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 35,1 Mkr (33,2 Mkr) exklusive SPP
  • Förvärv av Roslagsspisen
  • Vinsten per aktie under senaste 12-månaders- perioden uppgick till 12,58 kr (11,49 kr) exklusive SPP

Delårsrapport 2, Q2 2001

 

Läs pdf »

Tillbaka till rapporter »

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00