8/31/2016 8:00 fm

NIBE beslutar om företrädesemission om cirka 3 miljarder kronor

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00