Kallelse till NIBEs årsstämma


Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2015, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE Marknadscenter i Markaryd.

 

Benny Torstensson                    

Information Manager, Tel. +46 (0)433 - 73 000 

 

 

 

Notice of Annual General Meeting (PDF)

Proxy (PDF)

 Registrera dig här


Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 maj klockan 17.00.


En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00