4/16/2013 8:00 fm

Kallelse till NIBEs årsstämma 2013

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2013, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE Marknadscenter i Markaryd.

 

Mer information
Benny Torstensson

Informationschef

0433-73 000

[email protected]

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00