4/11/2012 7:00 fm

Kallelse till NIBEs årsstämma 2012

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 maj 2012, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE Marknadscenter i Markaryd.

 

 

Mer information

Benny Torstensson Informationschef: 0433 - 73 000

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00