7/27/2011 6:30 fm

Disclaimer

NIBE fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Schulthess och offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade B-aktier

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00