6/28/2011 8:45 fm

Disclaimer

NIBE innehar 96,5% av Schulthess efter avslutad ytterligare acceptperiod

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00