6/10/2011 8:00 fm

Disclaimer

NIBE förklarar sitt publika uppköpserbjudande för Schulthess framgångsrikt

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00