4/11/2011 3:30 em

Kallelse till årsstämma 2011

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2011, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE i Markaryd.


En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00