5/18/2017 12:08 em

Kommuniké från ordinarie årsstämma i NIBE Industrier AB

Måndagen den 17 maj 2010 hölls ordinarie årsstämma i NIBE Industrier AB.
Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Utdelning

Utdelningen till aktieägarna fastställdes till 1,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 20 maj 2010. 

 

Styrelseledamöter

Till styrelseledamöter omvaldes Arvid Gierow, Gerteric Lindquist, Georg Brunstam och Hans Linnarson samt nyvaldes Anders Pålsson och Eva-Lotta Kraft.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71 

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00