5/12/2017 8:00 fm

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i NIBE Industrier AB.

Onsdagen den 11 maj 2005 hölls ordinarie bolagsstämma i NIBE Industrier AB.

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

 

Utdelning
Utdelningen till aktieägarna fastställdes till 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 16 maj 2005.

 

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Gerteric Lindquist, Arvid Gierow, Bill Tunbrant, Sam Strömersten och Georg Brunstam.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00